Komunista

Lubomír Vacek: Hovořit o socialismu má smysl

Hovořit o socialismu má smysl je název nové publikace Lubomíra Vacka. Obsahuje jeho statě, články, texty, diskusní příspěvky a rozhovory z minulých let, které se vztahují k problematice socialismu. Vracet se po letech k napsanému textu má svá opodstatnění. Nejen jako obyčejná připomínka k již jednou vyřčenému, ale také jako potvrzení platnosti anebo neplatnosti někdejších myšlenek, výroků či vyjádření, a jako jejich rozvinutí do nových podmínek a rozměrů. Léta ukázala, že mnohé myšlenky platí dosud, některé doznaly změny a některé platnost pozbyly.

Pokračovat ve čtení

Milan Matouš: Tři čtvrtě století komunistou

Je dávnou dějinnou pravdou, že každá nová epocha opomíjí hlasy poražených elit. Není tomu jinak ani po sametové revoluci. Sice vzniklo několik memoárů nejvyšších představitelů KSČ (Husák, Jakeš, Štrougal), stejně jako nižších aparátníků, diplomatů či představitelů ozbrojených složek, ale jedna skupina komunistických elit převážně mlčela. Jde o čelné normalizační společenské vědce. Je to velká škoda, neboť mnoho oborů mělo své téměř emblematické figury, s jejichž pohledem by se čtenáři velmi rádi seznámili.

Pokračovat ve čtení