Kralik

Na osobnosti 60 let, na které by se nemělo zapomenout XVIII.

Společensko-politická situace 60. let otevřela řadu otázek vztahujících se ke kultuře a umění, stejně tak, jako kultura a umění kladla otázky společnosti, striktně prezentované politickou representací. Mezi ty, kteří konfrontovali své názory, s nově vzniklou situací, patřil také germanista, literární historik, spisovatel, kulturně-politický pracovník Pavel Reiman / 1902- 1976/. Celoživotně levicově orientovaný, studoval na Lipské universitě germanistiku, člen Kostufry /Komunistická studentská frakce/, redaktor stranického tisku /KSČ/. V roce 1931 vydal první Dějiny KSČ.

Pokračovat ve čtení