Krejca

Na osobnosti 60 let, na které by se nemělo zapomenout XI.

Milan Kundera , jeden z nejvýznamnějších spisovatelů 20. století. Jeho texty jsou odrazem společensko-politické situace svým způsobem literárně zpracované. K těm které hluboce ovlivnili atmosféru v Československu, jako například Směšné lásky, Žert, Nesnesitelná lehkost bytí. Staly se inspirací řady filmových zpracování. Autor próz, dramat, poezie, esejí, překladatel. V současnosti žije ve Francii. Starší texty jsou psány česky, od 70 let pak francouzsky. Patří mezi nejčastěji překládaného autora do nejrůznějších jazyků. Narodil se v roce 1929 v Brně, studoval na Fil.

Pokračovat ve čtení