KSCM

Analýza aktuální situace radikální levice v ČR v souvislosti s posledními parlamentními volbami I.

Společnost pro evropský dialog v úzké spolupráci s Institutem české levice a s podporou Transform!europe nadále sleduje českou levicovou scénu. Navazuje na rozsáhlou analýzu spojenou i s dílčím sociologickým šetřením z roku 2020 (souhrnná zpráva je na webu IČL - Chovani_priznivcu_radikalni_levice.pdf (institutcl.cz)). Závěry z tohoto dokumentu ukázaly potřebu se české levicové politické realitě nadále věnovat, a proto i v r. 2021 (i když v menším rozsahu) se v analýzách a šetřeních pokračovalo.

Pokračovat ve čtení

Dialektický vztah levicového vůdce a mas

Úvahu o dialektice, o dialektickém vztahu levicového vůdce a mas řeší ve svém příspěvku František Ledvina. Je ke stažení zde.

Pokračovat ve čtení

František Neužil vydává text Pláč radikální antisystémové levice české v zemích koruny české

Konkrétní historická situace, v níž se ocitla KSČM, má mnohem starší a hlubší gnoseologické i třídně sociální kořeny a příčiny, než se některým kolegům – a zajisté i kolegyním, abych se vyjadřoval genderově vyváženě a politicky korektně – zdá, a tudíž nemá žádné jednoduché, okamžitě a zázračně působící řešení. Nemohu si pomoci, leč na mysli mi v dané souvislosti – neboli v souvislosti s oním příslovečným „útěkem levicových voličů“ – tane jedna scéna z pohádky divadla Járy Cimrmana o „Dlouhém, Širokém a Krátkozrakém“, v níž se krátkozraký bystrozraký obrací na dětské diváky se slovy: „Možná se děti zeptáte, kde jsou moji kamarádi, Dlouhý a Široký?

Pokračovat ve čtení

Postoje k období tzv. komunismu se mění

Před několika dny jsme měli možnost seznámit se s výsledky letošního jarního průzkumu agentur STEM a Focus na téma, jak lidé v Česku a na Slovensku vnímají současný politický režim. Výsledek překvapil nejen autory průzkumu, ale zcela evidentně i stoupence politické pravice a pohrobky Havlovy „nepolitiky". Každý čtvrtý Čech si totiž myslí, že aktuální režim je horší než komunismus. Je to pozitivní či negativní závěr? Nebo druhý nosný závěr průzkumu hovořící o tom, že dva roky po tzv.

Pokračovat ve čtení

Na české politické scéně táhneme za jeden provaz, ale každý za rozdílný konec

Rozhovor Institutu české levice s poslankyní, předsedkyní rozpočtového výboru Miloslavou Vostrou. Blíží se volby do Poslanecké sněmovny a sociologické průzkumy předpovídají vítězství koalice Pirátů se Starosty. Co podle Vás způsobuje jejich umístění na prvním nebo druhém místě? Podle mého názoru ono „vítězství" v předvolebních průzkumech zmíněné koalice stojí na mladších voličích, kteří bývají, řekněme, více kritičtí ke svému okolí a kterým je styl komunikace Pirátů velmi blízký, ale také na „neznalosti" podporovatelů, nejen voličů, Starostů, kteří se mohou z mého pohledu zcela mylně domnívat, že zástupci této strany zastupují většinu starostů v ČR a jsou chápáni jako „nezávislí" regionální politici.

Pokračovat ve čtení

K čemu je stát a proč ho mám chtít

Blíží se volby do Poslanecké sněmovny a sociologické průzkumy předpovídají vítězství koalice Pirátů se Starosty. Co podle vás způsobuje jejich umístění na prvním nebo druhém místě? Devadesátá léta jsou středobodem dnešního politického střetu a prim hrají ty strany, které se vůči nim vymezují, kritizují s nimi spojenou korupci a nejlépe v té době ani neexistovaly. Piráti měli svůj antikorupční autobus a i letošní kampaň začínali přehledem „kauz" jiných politických stran. Politické hnutí ANO vyrostlo na protikorupční náladě po zatýkání v okruhu ODS začátkem léta 2013.

Pokračovat ve čtení

Levice musí mít program změny a musí za něj na všech frontách bojovat

Rozhovor Institutu české levice s pedagogem a publicistou Jiřím Silným 1. Blíží se volby do Poslanecké sněmovny a sociologické průzkumy předpovídají vítězství koalice Pirátů se Starosty. Co podle vás způsobuje jejich umístění na prvním nebo druhém místě? Opakuje se situace, kdy působení etablovaných stran vnímá část veřejnosti jako špatné nebo nedostatečné a někteří lidé se domnívají, že nové osobnosti a nové strany přinesou kýženou změnu. Takovým způsobem se dostalo k moci i ANO.

Pokračovat ve čtení

Dnes máme minimálně tři levice

1. Blíží se volby do Poslanecké sněmovny a sociologické průzkumy předpovídají vítězství koalice Pirátů se Starosty. Co podle vás způsobuje jejich umístění na prvním nebo druhém místě? Pokud říkají ty výzkumy pravdu (jsou známy i výzkumy, které se nestrefily), je třeba hledat za preferencemi Pirátů se Starosty více faktorů. K Pirátům a Starostům podle všeho přecházejí někteří voliči od ANO. Nechtějí už volit Babiše, ale nechtějí volit ani pravici. Totéž se týká některých z těch, kdo dříve volili ČSSD.

Pokračovat ve čtení

Doba je dnes určována kognitivním kapitalismem

Rozhovor s předsedou Akademické rady Institutu české levice o nejen o nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny 2021. 1. Blíží se volby do Poslanecké sněmovny a sociologické průzkumy předpovídají vítězství koalice Pirátů se Starosty. Co podle vás způsobuje jejich umístění na prvním nebo druhém místě? JC - Jedná se s pravděpodobností hraničící s jistotou o kombinaci výsledků mediální strategie, frustrace s pocitem marnosti u občanů střední a starší generace z konání etablovaných politických stran a současné vlády ve složité době a lhostejnosti mladé generace ke klíčovým znalostem historie státu, jeho skutečného stavu politické, hospodářské a vůdcovské suverenity a v neposlední řadě neuvědomění si následků kognitivního kapitalismu.

Pokračovat ve čtení