levice

Vize, jakou potřebujeme

Velmi důležitý materiál J. Suka, který byl avizován již na třetím online setkání k pěstování vize. Je o jedné z nejvlivnějších současných “kvazivizí”, které zamořily hlavy lidí a které brání racionálnímu pohledu na současnost. Dává odpověď na otázky, co ideově zdevastovalo současnu levici, resp. jak na základě ideových podnětů Frankfurtské školy a hnutí Nové levice v roce 1968 došlo k “levicové myxomatóze”. Jsem velmi rád, že se ho podařilo dostat mezi prvních 180 pokračování pěstování vize.

Pokračovat ve čtení

Co s tím lotrem po levici?

Ladislav Zelinka se zamýšlí nad současnými perspektivami a údělem klasické levice či takzvané levice bez přívlastků. Terminologické dělení na levici, střed a pravici vzniklo v období francouzské revoluce a s různými mutacemi přetrvalo až do dneška. Při hodně velkém zjednodušení lze toto schéma odvinout od dvou základních názorových poloh – konservativismu a progresivismu. Konservativismus (pravice) staví na zachování stávajícího společenského řádu, progresivismus (levice) na jeho překonání, nahrazení něčím jiným, pokrokovějším. Protože nejde jen o tyto dva samostatné body, nýbrž o celou škálu mezi nimi i vně nich (krajní pravice, krajní levice), jsou tu i další podskupiny tvořené jejich prolínáním.

Pokračovat ve čtení

Situace a perspektivy levice v Evropě

Situace levice v Evropě je velmi rozličná. Zřetelně se to ukázalo během nedávných voleb v Německu a Dánsku. Zatímco německá Die Linke při volbách do Zemského sněmu utrpěla těžkou porážku a jen stěží se přehoupla přes 5% hranici a do Zemského sněmu se dostala jenom díky třem přímo zvoleným mandátů, dánská Red Green Alliance v komunálních volbách triumfovala a díky tomu navýšila počet svých mandátu a stala se v Kodani s 24,6 % nejsilnější stranou.

Pokračovat ve čtení

Radikální levice musí myslet i na budoucnost

Přestože nás poslední dny k sobě připoutaly televizní obrazovky, je potřeba nezapomínat na práci, která je stále před námi. A sice práce pro lidi a snaha zapojit se do politického dění a ulehčit našim občanům mnohdy nelehkou životní situaci a zasadit se o lepší budoucnost. I to byl důvod, proč jsme v Českých Budějovicích ve spolupráci se Společností pro evropský dialog z.s. společně s OV KSČM v Českých Budějovicích, Klubem společenských věd a Institutem české levice za podpory Transform!

Pokračovat ve čtení

Chystá se publikace Levice tváří v tvář státu

Vážené dámy a pánové, obracím se na vás jménem Redakční rady tr! yearbook s cílem upozornit na výzvu uveřejněnou transform! europe, Evropskou levicouvou nadací a sítí levicových organizací z 23 zemí . Jedná se o možnost stát se jedním z autorů vlajkové publikace transform!, která vychází v každý rok vždy se specifickým tématickým zaměřením. Pro edici 2023 bylo zvoleno téma "Levice tváří v tvář státu". Publikace vydává vydavatelství Merlin Press v Anglickém jazyce a je dostupná v tisku i jako eKniha (https://transform-yearbook.

Pokračovat ve čtení

Vzpomínka na Pepu Hellera

S Pepou Hellerem jsem se poznal ještě před rokem 1990, když jsem někdy na počátku druhé poloviny osmdesátých let začal navštěvovat v rámci přípravy na kandidátskou dizertaci přednášky a diskusní semináře z marxistické filosoficko-ekonomické teorie, které organizoval Institut pro výchovu vědeckých kádrů ČSAV. Pepa pracoval na filosofickém oddělení institutu, kde byl vedoucím docent Miloslav Formánek. Tehdy jsem se také seznámil se dvěma Pepovými články (z let 1983 a 1985), v nichž Pepa formuloval základní, objektivní, systémovou vadu reálně existujícího, předlistopadového typu socialismu a dokázal tak objevit příčiny kontrarevolučního vlastnického a mocenského převratu v listopadu 1989 několik roků před listopadem.

Pokračovat ve čtení

Analýza aktuální situace radikální levice v ČR v souvislosti s posledními parlamentními volbami I.

Společnost pro evropský dialog v úzké spolupráci s Institutem české levice a s podporou Transform!europe nadále sleduje českou levicovou scénu. Navazuje na rozsáhlou analýzu spojenou i s dílčím sociologickým šetřením z roku 2020 (souhrnná zpráva je na webu IČL - Chovani_priznivcu_radikalni_levice.pdf (institutcl.cz)). Závěry z tohoto dokumentu ukázaly potřebu se české levicové politické realitě nadále věnovat, a proto i v r. 2021 (i když v menším rozsahu) se v analýzách a šetřeních pokračovalo.

Pokračovat ve čtení

Aktuální situace české levice v kontextu levice v Evropě

V rámci diskuzních čtvrtků, které probíhají v Brně, proběhla dne 20. 1. 2022 velice zajímavá diskuze, kterou pořádal Společnost pro evropský dialog z. s. společně s MěV KSČM v Brně, brněnskou pobočkou Masarykovy demokratické akademie, Klubem společenských věd a Institutem české levice s významnou podporou evropské levicové struktury Transform!Europe na téma aktuální situace české levice v evropském kontextu. Jde o další etapu rozsáhlé analýzy situace českých příznivců radikální levice, která byla zahájena již v roce 2020.

Pokračovat ve čtení

Dialektický vztah levicového vůdce a mas

Úvahu o dialektice, o dialektickém vztahu levicového vůdce a mas řeší ve svém příspěvku František Ledvina. Je ke stažení zde.

Pokračovat ve čtení

František Neužil vydává text Pláč radikální antisystémové levice české v zemích koruny české

Konkrétní historická situace, v níž se ocitla KSČM, má mnohem starší a hlubší gnoseologické i třídně sociální kořeny a příčiny, než se některým kolegům – a zajisté i kolegyním, abych se vyjadřoval genderově vyváženě a politicky korektně – zdá, a tudíž nemá žádné jednoduché, okamžitě a zázračně působící řešení. Nemohu si pomoci, leč na mysli mi v dané souvislosti – neboli v souvislosti s oním příslovečným „útěkem levicových voličů“ – tane jedna scéna z pohádky divadla Járy Cimrmana o „Dlouhém, Širokém a Krátkozrakém“, v níž se krátkozraký bystrozraký obrací na dětské diváky se slovy: „Možná se děti zeptáte, kde jsou moji kamarádi, Dlouhý a Široký?

Pokračovat ve čtení