Maratka

Jan Lauda: Moje vzpomínky na J. Mařatku

Pronést několik úvodních slov na výstavě Josefa Mařatky je pro mne věc co nejosobnější. Vzpomínky na Josefa Mařatku, vzpomínky na dobrého člověka a vynikajícího umělce, vryté v paměť, jsou pro mne z nejkrásnějších životních vzpomínek, které mi život přinesl. Mařatka mi dal mnoho pro moji uměleckou práci a v mých sochařských začátcích sděloval mi, mladému sochaři, své bohaté životní i umělecké zkušenosti. Setkal jsem se s ním za první světové války jako voják, a tehdá při sochařské práci ve vojenské nemocnici, kde jsme se snažili se sochařem Fojtíkem vydržet vojnu, korigoval Mařatka naše studie, které jsme modelovali ve skleníku.

Pokračovat ve čtení