Rusko

Lháři a žháři 1

V roce 2019 vydalo nakladatelství Albatros (ČR) ne veselou, ale poučnou knihu nutící k zamyšlení. Evička lhářka žhářka (ISBN: 978-80-00-05468-1) autorky Petry Braunové vypráví příběh, kterému je potřeba se vyvarovat. Proč? Chytrá a hezká dívenka nikdy nepoznala opravdovou lásku. Rodiče se k ní hned po narození chovají divně, jejich chování je pro ni těžko rozšifrovatelné. Eva vyrůstá ve lži a v přetvářce a stane se z ní osoba, která velmi snadno ubližuje lidem kolem sebe.

Pokračovat ve čtení

Selský rozum a válka 2

Velikonoční pondělí Čtení příspěvku před jeho odesláním mě přinutilo nabídnout v jeho úvodu zamyšlení nad symbolem Velikonoc a jedním z apoštolů, který patří do připomínky o vzkříšení. Mnozí z nás si možná neuvědomují, že velikonoční období teprve začíná a trvá padesát dní od Velikonoc; pak přijdou Letnice - starověká výpůjčka z řeckého pentekoste heméra. Mnozí z nás si také neuvědomují, že králík není křesťanský symbol. Tím je velikonoční beránek. To je také důvod, proč chléb nebo koláče v mém mládí byly na Velikonoce vždy pečeny ve formě malých jehňat.

Pokračovat ve čtení

Selský rozum a válka 1

Pravda sice není věčná a neměnná forma, jak si myslel Platón, ale to neznamená, že ji může zničit nebo ničit několik politiků, technologických magnátů nebo jazykových filozofů-klaunů, z nichž někteří se snaží podkopat nebo vymyslet realitu.Otázka pravdy je dnes naléhavější než kdykoli předtím. Střížovo ticho působí i tam a na ty, kde a u kterých bych to neočekával. Proto zbytek nezastrašených občanů se selským rozumem by se měl pokusit pravdu založenou na faktech zachránit a šířit.

Pokračovat ve čtení

22022022

Ať čtu zleva doprava, jak jsme zvyklí, nebo zprava doleva, jak je tomu v arabštině a hebrejštině, výsledek je na první pohled stejný a zajímavý. Číňané kdysi psali odshora dolů a zprava doleva, dnes se čínština píše v řádcích zleva doprava stejně jako v Evropě. Rongo rongo z Velikonočního ostrova se údajně psalo tak, že lichý řádek se psal jedním směrem a sudý tím druhým z důvodů ekonomie. Tomuto typu psaní se říká bustrofedon.

Pokračovat ve čtení

Hodina pravdy…

Zdá se mi, že už tu nemám co dělat, byl bych tu směšnou figurkou, můj svět umřel, věřil jsem totiž v jakési závazky, v takzvanou čest ve smlouvě a podobné věci. Myslím, že bych se v téhle tlačenici nevyznal… Nemohu lépe popsat pocit, než ho vyjadřuje citát z díla Karla Čapka, který mám z toho mála, co vím, co předpokládám, že vím a to, co s pravděpodobností hraničící s jistotou se v představitelné budoucnosti stane.

Pokračovat ve čtení

Pax AMERICANA versus Pax RF - ČLR

Otevření zimních olympijských her v Pekingu dokázalo, že technická a farmaceutická úroveň člověkem vymyšlených řešení pro realizaci olympijských her porazily ducha sportu. To, co můžeme vidět, svádí k obdivu, zábavě, emocím a odvléká od podstaty. Proto oživení ducha sportu bude drahé a dá na sebe čekat, podobně jako registrace Sputnik-V v EU nebo výhra nad korupcí a chudobou. Otevřenízimních olympijských her současně dokázalo, že člověk je schopný domluvit se především, když je o Hamletovu otázku: Být, či ne být.

Pokračovat ve čtení

Cesty k sebevraždě

Sebevražedným myšlenkám předchází tzv. sebevražedné nápady. Ty se objevují sporadicky a jsou impulzivní. Jedná se o velmi nekonkrétní myšlenky. Mohou být dotěrné, objevovat se postupně a jsou bez pochyb symptomem zdravotních potíží. U jednotlivce je dokážeme léčit, přestože se to mnohým zdá nemožné. Zda je možné bez války léčit společnost s vůdci, z nichž část má sebevražedné nápady a ve svých veřejných vystoupeních je potvrzuje, nevím. Budíček, poledníček, večerníček – pořád to samé: NATO, Omikron, Putin.

Pokračovat ve čtení

Po volbách v Ruské federaci

Volby do Státní Dumy (SD) proběhly poprvé v historii Ruské federace a po změně Ústavy RF během tří dnů (od 17. do 19.září, včetně). Hlavní událostí voleb představují podle osobního hodnocení: 1) vstup páté a nové politické strany do SD – Noví lidé. 2) úspěch KSRF (Komunistické strany Ruské federace), 3) nejhorší výsledek Liberálně demokratické strany Ruska (Žirinovského) od roku 2007 a 4) absolutní propad neoliberálů a podobných představitelů liberálního západního myšleni, hospodářského, politického a hodnotového systému.

Pokračovat ve čtení

Pravda, Rusko, Práce - Práce za tři kopějky

V kontextu obsahu částí věnovaných Pravdě a Rusku s poznámkami k zamyšlení se nachází logicky i třetí sovětský výrok - Práce za tři kopějky. Co by vláda ČR a EU neslibovaly občanům v oblasti zvýšení mezd a udržení životní úrovně a její kvality v budoucnosti, skutečnost bude jiná. Nůžky mezi bohatými a chudými se budou ještě více rozevírat, napětí a represe ve společnosti budou posilovat a marnost v objetí narcismu, agresivního ticha a vládních represí bude metastázovat do všech oblastí života.

Pokračovat ve čtení

Pravda, Rusko, Práce - 1

Vynucené stěhování, způsobené zvýšením nájemného o maličkost, kterou si nemohu ani ve snu dovolit – minimálně osm tisíc korun plus měsíčně, které mi během pobytu v lázních oznámila nová majitelka domu, působí na mně příjemně jako studená sprcha v letním počasí. Nepřekvapilo mně, kromě té rychlosti, protože již dlouhou dobu vím, že ztráta zdravého rozumu se týká také akademiků a materiálně zabezpečených lidí. K nim patří i nová majitelka. Současné stěhování Západu z afgánského Kabulu je velmi podobné.

Pokračovat ve čtení