Snopek

Konfrontace: Ladislav Snopek a Zdenko Kalin

Náhodné shlédnutí archivního dokumentu jugoslávské televize o jednom z nejvýznamnějších monumentálních sochařů SFRJ Zdenko Kalinovi podnítilo zamyšlení o konfrontaci dvou rozdílných přístupů k zdánlivě podobnému tématu, o tom, jak inspirovaný sochař předčil skromnějšími prostředky svého předchůdce. Dvojice pomníků ze slovinské Lublaně a ze slovenské metropole Bratislavy nám ukazuje rozdíly v tvůrčím přístupu sochařů, kteří ačkoli zpracovávali stejné téma figurálního pomníku relativně současné historické osobnosti a kteří dokonce užili skoro shodné kompoziční schéma, přesto se dobrali rozdílných kvalitativních výsledků, v nichž uměřenost a zvýšená míra civilnosti převyšuje expresivní patos a až přehnané měřítko pomníku.

Pokračovat ve čtení