socialismus

Lubomír Vacek: Hovořit o socialismu má smysl

Hovořit o socialismu má smysl je název nové publikace Lubomíra Vacka. Obsahuje jeho statě, články, texty, diskusní příspěvky a rozhovory z minulých let, které se vztahují k problematice socialismu. Vracet se po letech k napsanému textu má svá opodstatnění. Nejen jako obyčejná připomínka k již jednou vyřčenému, ale také jako potvrzení platnosti anebo neplatnosti někdejších myšlenek, výroků či vyjádření, a jako jejich rozvinutí do nových podmínek a rozměrů. Léta ukázala, že mnohé myšlenky platí dosud, některé doznaly změny a některé platnost pozbyly.

Pokračovat ve čtení