Ukrajina

K setkání Transform! v Praze

Dear comrades and friends: I personally and also on behalf of the Scientific Board of the Institute of the Czech left, of which I have been the Chairman, would like to thank you very much for the invitation to address you at the beginning of this important meeting in such a dynamic time. At the same time I regret to inform you that it is impossible for me to attend all the sessions for a number of serious reasons as I have been willing to offer you a feedback as an observer at the end of the two days meeting.

Pokračovat ve čtení

Stručná poznámka ke zkoumání příčin a možných důsledků válečného konfliktu probíhajícího na Ukrajině

K významným kategoriím materialistické dialektické logiky jakožto teorie lidského racionálně smyslového nazírání (čití a vnímání), rozumového teoretického poznání i revolučně kritické sociálně politické aktivity lidí náleží kategorie jsoucího a skutečného. Jsoucno není pouhé konkrétní určité a zjevné, vznikající a zanikající konečné bytí, které existuje vedle jiného konkrétního určitého a spolu s jiným konkrétním určitým a zjevným bytím: je to bytí vymezené a zprostředkované podstatou, podstatné bytí, a zároveň podstata, jež se ponořila do bytí nebo se k bytí pozvedla – čili bezprostřednost, která sňala svá zprostředkování a nese v sobě historii svého původu.

Pokračovat ve čtení

Válka na Ukrajině z perspektivy České republiky

Občané České republiky jsou ve věci války na Ukrajině hříčkou stran pravice a médií. Levice není jednotná. Česká společnost i všechny politické strany byly útokem Ruské federace na Ukrajinu v únoru letošního roku překvapeny. Nesouhlas s válkou byl v české společnosti vcelku obecný. Určité skupiny a hlasy se ale stavěly i na stranu Ruska a některé reagovaly i ostře proti jednostranné protiruské vládní a mediální propagandě zemí NATO a EU. Ovšem většina českých občanů byla v začátku válečného konfliktu Ruska s Ukrajinou zbavena možnosti posoudit se znalostí faktů příčiny a obsah toho, co vedlo k přeměně zamrzlého, osm let trvajícího válečného konfliktu na Ukrajině v přímou válku Ruska s Ukrajinou.

Pokračovat ve čtení

22022022

Ať čtu zleva doprava, jak jsme zvyklí, nebo zprava doleva, jak je tomu v arabštině a hebrejštině, výsledek je na první pohled stejný a zajímavý. Číňané kdysi psali odshora dolů a zprava doleva, dnes se čínština píše v řádcích zleva doprava stejně jako v Evropě. Rongo rongo z Velikonočního ostrova se údajně psalo tak, že lichý řádek se psal jedním směrem a sudý tím druhým z důvodů ekonomie. Tomuto typu psaní se říká bustrofedon.

Pokračovat ve čtení

Hodina pravdy…

Zdá se mi, že už tu nemám co dělat, byl bych tu směšnou figurkou, můj svět umřel, věřil jsem totiž v jakési závazky, v takzvanou čest ve smlouvě a podobné věci. Myslím, že bych se v téhle tlačenici nevyznal… Nemohu lépe popsat pocit, než ho vyjadřuje citát z díla Karla Čapka, který mám z toho mála, co vím, co předpokládám, že vím a to, co s pravděpodobností hraničící s jistotou se v představitelné budoucnosti stane.

Pokračovat ve čtení

Cesty k sebevraždě

Sebevražedným myšlenkám předchází tzv. sebevražedné nápady. Ty se objevují sporadicky a jsou impulzivní. Jedná se o velmi nekonkrétní myšlenky. Mohou být dotěrné, objevovat se postupně a jsou bez pochyb symptomem zdravotních potíží. U jednotlivce je dokážeme léčit, přestože se to mnohým zdá nemožné. Zda je možné bez války léčit společnost s vůdci, z nichž část má sebevražedné nápady a ve svých veřejných vystoupeních je potvrzuje, nevím. Budíček, poledníček, večerníček – pořád to samé: NATO, Omikron, Putin.

Pokračovat ve čtení